อาการเจ็บปวดจากโรคเกี่ยวกับข้อรูมาตอย
อาการเจ็บปวดจากโรคเกี่ยวกับข้อรูมาตอย
     
     
ผลการทดลองของโรคเกี่ยวกับข้อรูมาตอยที่รักษาด้วยวิธีใช้ไบโอสเปคตรั่มทั้งร่างกาย (whole  body infrared therapy)ซึ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาในคนไข้โรครูมาตอย มีข้อสรุปจาก TherapeuticHeat and Cold, 4th edition,ED.  Justus F. Lehmann M.D.,Williams and wilkins, โดยทั่วไปเป็น ที่ยอมรับว่าคลื่นความร้อนไบโอสเปคตรั่ม ได้ให้ผลการรักษาโรคที่ได้ผลดังนี้คือ

1. ช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายตัวของเนื้อเยื่อคอลลาเจน
2. ช่วยลดความตึงแข็งของข้อโดยตรง
3. ช่วยลดตะคริวของกล้ามเนื้อ
4. ทำให้ความเจ็บปวดลดลง
5. เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
6. ช่วยลดการอักเสบ

     การรักษาโดยใช้ไบโอสเปคตรั่มกำลังเริ่มมีบทบาทนำในการรักษาการบาด เจ็บของเนื้ออ่อน เพื่อช่วยรักษาทั้งกรณที่เป็นเรื้อรังหรือหายยาก และเร่งการรักษาบาดแผลที่เพิ่งเกิดใหม่การรักษาโดยไบโอสเปคตรั่มในท้องถิ่นโดยใช้หลอดไฟ (Lamps) ปรับที่ 2 ~ 25  แถบคลื่นไมครอน จะใช้ในการรักษาและบรรเทาความเจ็บปวด นักวิจัยได้รายงานและประเมินผลที่ได้จากการรักษาโดยใช้ไบโอสเปคตรั่มดังต่อไปนี้

- การบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน   
- Lumbar  strain   
- การติดเชื้อหลังผ่าตัด 
- Periarthritis of the shoulder  
- อาการปวดประจำเดือน
- Sciatica (การอักเสบของเส้นประสาทบริเวณขา+สะโพก)
- Neurodermatitis (การระคายเคืองอย่างแรงและคันที่ผิวเนื่องจากความผิดปกติทางระบบประสาท)
- โรคผิวหนังและติดเชื้อ
- Cholecystitis
- ท้องร่วง
- Neurasthenia   ( อาการที่เกิดจากความเครียด เช่น เบื่ออาหาร ปวดหัวขาดสมาธิฯลฯ )
- การติดเชื้อช่องเชิงกราน(Pelvic infection)
- ปอดบวมในเด็ก (Pediatric Pneumonia)
- Tineas (เชื้อราที่ผิวหนัง)
- หิมะกัดและอักเสบ
- การเป็นอัมพาตที่ใบหน้า (Facial  paralysis)