โรคเบาหวาน

Last updated: Dec 23, 2015  |  2428 จำนวนผู้เข้าชม  |  สาระน่ารู้

              โรคเบาหวาน หมายถึงภาวะที่ร่างกายไม่สามารถสร้าง หรือใช้อินซูลินได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย โดยปกติอินซูลินมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานของร่างกาย สาเหตุที่แท้จริงของโรคเบาหวานยังไม่แน่ชัด อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้คือพันธุกรรม และแบบแผนการดำเนินชีวิต ผู้ที่เป็นโรคนี้อาจเสี่ยงต่อการเกิด โรคไต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ตาบอด หรือมีการทำลายของเส้นประสาท อาการ

  • ปัสสาวะจะบ่อยมากขึ้นถ้าระดับน้ำตาลในกระแส  
  • เลือดมากกว่า 180 มก.% โดยเฉพาะในเวลากลางคืน

  • ผู้ป่วยจะหิวน้ำบ่อยเนื่องจากต้องทดแทนน้ำที่ถูกขับออกทางปัสสาวะ

  • อ่อนเพลีย น้ำหนักลดเกิดเนื่องจากร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลจึงย่อยสลายส่วนที่เป็นโปรตีนและไขมันออกมา

  • ผู้ป่วยจะกินเก่งหิวเก่งแต่น้ำหนักจะลดลง

  • อาการอื่นๆที่อาจเกิดได้แก่ การติดเชื้อ แผลหายช้า คัน
 เห็นภาพไม่ชัด
 ชาไม่มีความรู้สึก เจ็บตามแขนขา
 อาเจียนสาเหตุ 
ยัง ไม่ทราบแน่นอน แต่องค์ประกอบสำคัญที่อาจเป็นต้นเหตุของการเกิดได้แก่ กรรมพันธุ์ อ้วน ขาดการออกกำลังกาย หากบุคคลใดมีปัจจัยเสี่ยงมากย่อมมี่โอกาสที่จะเป็นเบาหวานมากขึ้น ปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้แสดงข้างล่างนี้ คำแนะนำ 


1. รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามที่กำหนดให้ และรู้จักวิธีใช้อาหารที่สามารถทดแทนกันได้2. ใช้อินซูลิน หรือยาเม็ดให้ถูกต้องตามเวลา3. ระวังรักษาสุขภาพอย่าตรากตรำเกินไป4. รักษาร่างกายให้สะอาด และระวังอย่าให้เกิดบาดแผล5. หมั่นตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ6. ออกกำลังกายแต่พอควรสม่ำเสมอ

7. ถ้ามีอาการอ่อนเพลีย ตกใจ หวิวใจสั่น เหงื่อ ออก หรือมีอาการปวดศีรษะ ตามัว ให้รับประทานน้ำหวาน หรือน้ำตาลเข้าทันที(ทั้ง นี้เนื่องจากรับประทานอาหารไม่เพียงพอกับ  ยา แต่ถ้าได้รับประทานอาหารที่น้ำตาลมาก  เกินไป และได้อินซูลินหรือยาน้อย ผู้ป่วยจะมีอาการง่วงผิวหนังร้อนผ่าว คลื่นไส้ อาเจียน หายใจมี กลิ่นคล้ายผลไม้ ถ้าทิ้งไว้อาจทำให้ไม่รู้สึกตัว ต้องรีบตามแพทย์ทันที)8. ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรมีบัตรบ่งชี้ว่าเป็นเบาหวาน และกำลังรักษาด้วยยาชนิดใดอยู่เสมอ และควรมีขนมติดตัวไว้ด้วย9. อย่าปล่อยตัวให้อ้วนเพราะ 80% ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดจากการอ้วนมาก่อน10. อย่าวิตกกังวลหรือเครียดมากเกินไป11. เบาหวานเป็นกรรมพันธุ์ได้ หากสงสัยว่าเป็นเบาหวานควรได้รับการตรวจเลือดจาก

ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น12. ต้องระมัดระวัง เมื่ออายุเกิน 40 ปี ควรตรวจเลือดดูเบาหวานประจำทุกปี


Powered by MakeWebEasy.com